Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Impegno Competenza

PL | EN | DE | IT | FR | S | Contatti

Tribunali internazionali

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

European Court of Human Rights 
Council of Europe 
67075 Strasbourg Cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 41 20 18 , 
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30
www.echr.coe.int

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 

L-2925 Luksemburg 
tel. centrala: (352) 4303.1 
telefaks : (352) 4303.2600
www.curia.europa.eu

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze 

International Court of Justice, Carnegieplein 2
Peace Palace
2517 KJ The Hague
The Netherlands
tel: (31) (0)70 302 23 23
fax: (31) (0)70 364 99

www.icj-cij.org

La nostra sede

Kancelaria adwokacka
adwokat Tomasz Bąk
via Niedziałkowskiego, 
18/2 
71-403 Szczecin, Polonia

Tél. : (+48) 91 820 29 29
Fax : (+48) 91 820 29 29
Cell. (+48) 507 096639
E-mail: lawoffice@tbak.pl